Şanlıurfa'da doktor ve hekimler iş bıraktı

Türk Tabipler Birliği, sağlıkta yaşanan şiddet ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar kaldırılması talebiyle 15 Haziran tarihinde iş bırakarak G(ö)revdeyiz eylemini başlattı. “Hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalmıyoruz” diye Hekim Birliği Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Tabip Odası, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, Türk Diş Hekimler Birliği Şanlıurfa Şubesi Balıklıgöl Devlet Hastanesinin önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya çok sayıda aile hekimi ve doktorlar katılırken açıklamayı ise aile hekimi Doktor Hacı Yusuf Eryazgan, yaptı. “SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÜRETENLERE KARŞI SÖZÜMÜZ VAR DİYORUZ”Doktor Hacı Yusuf Eryazgan, açıklamasında, “Biz, “Başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diyenler. Biz, gecesi gündüzü olmayanlar. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar; Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler, Biz, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak BİZLER, milyonlar; Yoksulluk sınırı altı ödemelere, Bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.“YENİ YASA TEKLİFİYLE EMEĞİMİZLE ALAY ETTİNİZ”Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.“BUGÜNKÜ G(Ö)REV EYLEMİMİZ SON DEĞİL, BU BİR İTİRAZDIR”Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : https://www.urfanatik.com/haber/11154400/sanliurfada-doktor-ve-hekimler-is-birakti
 
Üst